ufabet

Digital Marketing Plan เพื่อการวางแผนธุรกิจของคุณ

Airtasker แพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงระหว่างแม่บ้าน และผู้จ้างให้มาเจอกัน โดยมีผู้ใช้งานมากกว่า 6 แสนคน

และสามารถสร้างมูลค่าไปมากกว่า 40 ล้านเหรียญค่ะ ซึ่งสิ่งที่ตัวแพลตฟอร์ม Airtasker มีความน่าสนใจเป็นเพราะมีการ Optimze website อยู่ตลอดเวลา ควบคู่ไปกับการผลิตคอนเทนต์ จึงทำให้ Airtasker มี Organic traffic หรือ ผู้ใช้งานที่เข้าสู่เว็บไซต์แบบไม่ผ่านโฆษณาเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 เปอร์เซ็นต์

เครือข่ายมะเร็งเต้านมในออสเตรเลีย (BCNA) องค์กรระดับชาติ เนื่องจากชาวออสเตรเลียที่ได้รับผลกระทบจากมะเร็งเต้านมมีระดับสูง เป้าหมายขององค์กรจึงต้องการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม และเงินบริจาค จากการวางแผน Digital Marketing

ด้วยการทำ SEO (Search Engine Marketing) ควบคู่ไปกับเคมเปญโฆษณา ส่งผลให้ประชากรกว่า 7 แสนคนในออสเตรเลียได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมภายในเวลาเพียง 240 วัน ในการเริ่มต้นสร้าง Digital Marketing plan

ให้ประสบความสำเร็จทางการตลาดจะต้องอาศัยการวางแผนที่รอบด้าน และครอบคลุม เพื่อให้แน่ใจได้ว่าไม่มีข้อบกพร่อง จึงต้องอาศัย Concept หรือ กรอบแนวคิด เพื่อเข้ามาช่วยให้ธุรกิจสามารถนำมาปรับใช้ และ กลายเป็น Digital Marketing plan ที่เหมาะสมในแต่ละธุรกิจได้ ดังนั้นเรามาดู 5 ขั้นตอนในการสร้างแผน Digital Marketing

5 Stages ของ Digital Marketing  ในปัจจุบันเรียกได้ว่าเกือบทุกแบรนด์ที่เรารู้จักกันได้หันมาทำการตลาดในรูปแบบ Ommichannel หรือ เข้ามาในฝั่งของ Digital Marketing กันมากยิ่งขึ้น ซึ่งย่อมนำมาสู่ความท้าทายในการแข่งขันที่นักการตลาดต้องรับมือมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ

ufabet

ดังนั้นเรามาดูขั้นตอนในการวางแผนการทำ Digital Marketing ให้มีประสิทธิภาพกันค่ะ

 1. Plan : ตั้งเป้าหมายที่ต้องการสำหรับธุรกิจ

ขั้นตอนแรกเริ่มสำหรับการวางแผน Digital Marketing คือ การกำหนดเป้าหมายที่แบรนด์ต้องการเพื่อนำไปสู่การวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมไปกับเป้าหมาย โดยข้อสำคัญในการกำหนดเป้าหมายจะต้องประกอบไปด้วย

 •  การทำความเข้าใจแบรนด์ หรือ Brand Statement เพื่อนำไปสู่การสื่อสารของแบรนด์ และการกำหนด Value proposition หรือคุณค่าของแบรนด์ ซึ่งสามารถระบุได้ว่าสินค้า และบริการสามารถแก้ปัญหาของลูกค้าได้อย่างไร มีประโยชน์อย่างไร และทำไมลูกค้าควรซื้อจากบริษัทนี้และไม่ใช่บริษัทอื่น เพื่อนำ Brand Statement นี้เป็นหลักในการนำเสนอแบรนด์ต่อไป 
 • การกำหนด KPI (Key Performance Indicator) บนช่องทางต่างๆ ที่ชัดเจนด้วยเป้าหมายที่เป็นไปได้จริง (SMART Goal) โดยการคำนึง

 ความเฉพาะเจาะจงของ Goal ให้ไม่กว้างจนเกินไป (Specific) สามารถวัดผลได้ (Measurable) เป็นเป้าหมายที่เอื้อมถึงได้สอดคล้องไปกับ Resource ที่มีอยู่ (Achievable และ Relevant) มีการกำหนดเวลาชัดเจนว่าต้องการบรรลุเป้าหมายภายในเวลาเท่าไหร่ (Timed)   

 1. Reach : สร้างให้แบรนด์กลายเป็นที่รู้จัก (Brand Awareness) 

หลังจากที่มีการกำหนดเป้าหมายที่ต้องการอย่างชัดเจนแล้ว จึงนำมาสู่ขั้นตอนถัดมาคือ การทำให้แบรนด์กลายมาเป็นที่รู้จัก ซึ่งจะนำมาสู่ความน่าเชื่อถือของแบรนด์และยอดขายที่ตามมาได้ค่ะ ซึ่งแนวทางในการสร้าง Brand awareness มีตัวอย่างดังต่อไปนี้

 • ทำคอนเทนต์ให้ความรู้อาจจะอยู่ในรูปแบบของบทความ, Infographic หรือ VDO ที่สามารถให้ความรู้แก่ผู้ติตตาม และเกิดการแชร์คอนเทนต์ต่อ
 •  Give away หรือสร้างเคมเปญให้สินค้าทดลองใช้ได้ฟรี 
 • ทำ SEO (Search Engine Optimization) ให้แบรนด์ติดอันดับแรกๆ ของการค้นหาเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น
 1. Act: สร้างความสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจกับแบรนด์ หลังจากที่กลุ่มเป้าหมายได้เริ่มรู้จักแบรนด์ของเราแล้ว ขั้นตอนต่อมาจึงเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายกระทำบางสิ่งตามเป้าหมายที่แบรนด์ตั้งเอาไว้ โดยเป็นการทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการ Interact หรือว่ามีปฎิสัมพันธ์ต่อแบรด์นั่นเองค่ะ โดยอาจอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้ 
 • การติดตามช่องทางต่างๆ ของแบรนด์ 
 • การกด Download E-book จากแบรนด์ 
 • การเข้ามาอยู่ในฐาน Database บน E-mail Marketing   4. Convert : เปลี่ยนความสนใจไปสู่ Conversion ที่นำไปสู่ยอดขาย

ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ port-mansfield.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated